OSV (overkoepelende supportersvereniging)

OPRICHTING

Het OSV is opgericht als overkoepeling van de Supportersclubs en de supporters van KRC Genk en is erkend door KRC Genk.

Het heeft als taak de belangen van de supporters te garanderen ten opzichte van KRC Genk. Ook op nationaal vlak komt het OSV op voor de supporters en is daarom  lid van ‘Belgian supporters’, zijnde de overkoepeling van alle supportersfederaties van België.

BESTUUR OSV

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en gewone bestuursleden. Op elke startvergadering van het nieuwe seizoen wordt er goedkeuring van het werkend bestuur gevraagd. Dit wil zeggen dat men de goedkeuring geeft aan het huidige bestuur om het komend seizoen in opdracht van alle aangesloten supportersclubs verder te werken en beslissingen te nemen in naam van alle supportersclubs.

De huidige bestuursleden vind je op onze website onder het menupuntje bestuur.

Elk bestuurslid van een aangesloten supportersvereniging kan zich kandidaat stellen om in het bestuur van OSV te zetelen. Men moet wel voorgedragen worden door het bestuur van de supportersclub en minstens 3 jaar bestuurslid zijn van deze club. Zich kandidaat stellen doet men via mail of brief met vermelding kandidaat bestuurslid.

VERGADERINGEN

Daar het OSV op meerdere vlakken actief is, zijn er verschillende vergadering waar het bestuur aan deelneemt.

Elke maand komt het bestuur samen voor de bestuursvergadering. Op deze vergaderingen worden o.a. voorbereidingen getroffen van de komende activiteiten, zoals bv. de algemene vergaderingen.

Minimaal 4 x per jaar richt het OSV een algemene vergadering in waarop elke supportersclub wordt uitgenodigd met 2 leden van hun club. Op een A.V. krijgt een supportersclub info over OSV-aangelegenheden alsook info over KRC Genk of het voetbal in algemeen. Betreffende het OSV-gedeelte krijgt elke supportersvereniging nadien een verslag.

Ook neemt het OSV deel aan het overlegorgaan supporters opgericht door KRC Genk. Zowel de groepen ‘Fandag’ als ‘Sfeervergaderingen’ worden door ons bijgewoond.

Deze vergaderingen gaan net zoals de bestuursvergadering en A.V. door in het stadion van KRC Genk, tenzij anders vermeld.

Op nationaal vlak vertegenwoordigt het OSV de KRC Genk supporters op de algemene vergaderingen van ‘Belgian Supporters’. Deze vergaderingen gaan meestal door in de gebouwen van de KBVB te Brussel.

ACTIVITEITEN

 • Gouden schoen
  Elke supportersclub heeft een login voor onze website en kan zo stemmen voor de gouden schoen, door 5-3-1 punt te geven aan de speler die door de leden van zijn supportersclub verkozen is.
 • Sinterklaas, Kerstmanactie en paaseierenraap
  In de kerstperiode organiseert het OSV in samenwerking met KRC Genk een actie waarin er snoepgoed en gadgets uitgedeeld worden aan de jongste supporters in het stadion. Ook met Pasen is er een organisatie in samenwerking met KRC Genk.
 • Bowlingavond
  Één maal per jaar organiseert het OSV een bowlingavond voor supportersclubs hier neemt ook de volledige spelerskern en technische staf aan deel.
 • OSV CUP
  Op de fandag organiseert het OSV een voetbaltornooi voor zijn aangesloten supportersclubs. Elke supportersclub kan zich inschrijven en deelnemen aan dit tornooi, de winnaar ontvangt de jaarlijkse OSV CUP.

RICHTLIJNEN VOOR AANGESLOTEN SUPPORTERSCLUBS

HET BESTUUR

Ieder supportersclub dient zijn eigen bestuursleden aan te duiden. Respectievelijk een voorzitter, secretaris, penningmeester en andere leden. Het is vanzelfsprekend dat deze functies door verschillende personen dienen ingevuld te worden. Ook dient er rekening mee gehouden te worden dat deze personen van onberispelijk gedrag dienen te zijn. Eventuele bestuurswissels dienen schriftelijk gemeld te worden aan de secretarissen van het OSV.

LOKAAL

Iedere club dient een eigen, vast lokaal te hebben waar zij hun verplaatsingen, activiteiten organiseren. Adres en telefoonnummer dienen doorgegeven te worden bij inschrijving. Eventuele wijzigingen over het lokaal dienen ook schriftelijk gemeld te worden aan de secretarissen van het OSV.

LIDGELD

Het lidgeld wordt jaarlijks medegedeeld voor de inschrijving van het nieuwe seizoen. Momenteel bedraagt dit €125.

LEDENLIJSTEN

Per verplaatsing dienen er 3 opgemaakt te worden.

 • Een exemplaar dient meegenomen te worden in de bus (kan opgevraagd worden door de Federale Politie),
 • een tweede exemplaar dient te worden achtergelaten in het clublokaal
 • en een derde exemplaar moet afgegeven worden bij afhaling van de tickets in de ticketshop.

REGISTRATIE VAN ZIJN LEDEN

Sinds seizoen 2015-2016 is men bij KRC Genk gestart met een registratiesysteem voor zijn leden, elk lid moet zich hiervoor bij de bevoegde persoon aanmelden om zijn gegevens in te laten lezen.

Via dit systeem zal men ook zijn tickets moeten bestellen.

GADGETS

Ieder club krijgt bij aanvang van het nieuw seizoen enkele scheurkalenders, een gratis abonnement van KRC Genk (in de vorm van losse kaarten) en 2 mastercards.

DRANKVERBRUIK OP VERPLAATSING

Iedere club moet erop toezien dat het drankverbruik in de bus, meer bepaald alcoholische dranken, dient beperkt te worden. Dronken supporters en KRC Genk horen NIET samen.

IDENTIFICATIE

Bij iedere verplaatsing dient een supportersclub zich kenbaar te maken door de identificatieborden van het OSV te plaatsen aan de voor- en achterzijde van de autocar (tenzij men met 2 bussen de verplaatsing maakt, dan enkel aan de voorzijde).

PROBLEEMSUPPORTERS

Supportersclubs die personen weigeren omwille van wangedrag worden verzocht andere supportersclubs te waarschuwen over de identiteit van de persoon in kwestie, zodoende probleemsupporters niet door te schuiven naar andere supportersclubs.

OSV LABEL

Erkende supportersclubs mogen het label van het OSV hanteren als bewijs dat zij aangesloten zijn bij het OSV.

WEIGERING – UITSLUITING

Het OSV behoudt zich het recht om een supportersclub uit te sluiten van lidmaatschap van het OSV. Enige vorm van betaalde lidgelden kunnen NIET teruggevorderd worden.

BUSINDEX

Het OSV houdt een busindex bij, d.w.z. dat er bijgehouden wordt hoeveel bussen iedere club heeft op verplaatsing. Het aantal bussen wordt doorgegeven aan de tegenpartij en politie zodat men rekening kan houden met het aantal bussen dat gaat arriveren.

PETERSCHAP

Het peterschap is voor velen een mooie zaak. Aanvragen voor een peter kunnen gedaan worden via het secretariaat.

MASTERCARD

Iedere club krijgt bij aanvang van het seizoen 2 mastercards. Met behulp van deze cards kan men tickets afhalen te Genk en heeft men toegang tot de algemene vergaderingen. Bij verlies dient men 20 euro te betalen voor het bekomen van een nieuwe mastercard.

NIEUWE CLUBS

Ieder nieuwe club dient zich aan het intern reglement te houden. Zij krijgen ook een inloopperiode waarin zij nauwlettend worden gevolgd door het OSV.

Iedere nieuwe club dient ook een minimum van een tiental verplaatsingen per seizoen te doen om een wildgroei te voorkomen.

De naam is vrij te kiezen maar moet uniek zijn en NIET provocerend.

De club mag ook niet gelegen zijn in een straal van 10 km van een bestaande club, tenzij de nabijgelegen club(s) in samenspraak met het OSV hun uitdrukkelijke toelating hiervoor geven.

Elke vorm van wijziging gebeurd door het bestuur van het OSV.